Szykuje się walka z dezinformacją czy inwigilacja, cenzura prewencyjna i kaganiec na niezależne media i publikatorów?

Zobacz: https://lurker.land/post/QGog2lX79
Data dodania: 2/23/2021, 12:38:08 PM
Autor: barcafan

6 firm- Adobe, BBC, Microsoft, Intel, Arm i Truepic tworzą Koalicję na rzecz dostarczania treści i autentyczności (C2PA). Grupa będzie starała się opracować „specyfikacje pochodzenia treści” dla typowych typów i formatów zasobów, aby umożliwić wydawcom, twórcom i konsumentom prześledzenie pochodzenia i ewolucji nośnika.

Celem technicznego weryfikacji koncepcji Project Origin jest ustanowienie łańcucha zaufania między wydawcą a użytkownikiem końcowym:

„Podstawową ideą jest to, że osoba publikująca plik multimedialny, w tym przypadku wideo, podpisze kryptograficznie cyfrowy odcisk palca pliku w momencie publikacji” - napisał Eric Horvitz, pracownik techniczny firmy Microsoft i dyrektor naukowy. „Ten podpis i odcisk palca stają się częścią księgi, a do wydawcy jest wysyłane pokwitowanie. Gdy konsument przegląda plik, przeglądarka lub odtwarzacz wideo sprawdza księgę pod kątem manifestu i potwierdzenia, a następnie wyświetla użytkownikowi sygnał wskazujący, czy treść jest certyfikowana. ”

C2PA łączy członków-założycieli Project Origin oraz inicjatywę Content Authenticity Initiative (CAI), której przewodniczy Adobe.
#cenzura #media

https://marketingtechnews.net/news/2021/feb/22/adobe-bbc-and-microsoft-among-big-names-in-new-standards-group-to-combat-disinformation/


Komentarze:

Brak komentarzy