Parmenides z Elei #7 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/Ppmzkd_L6
Data dodania: 6/3/2021, 7:06:19 PM
Autor: sofiofilia

Czy niebyt istnieje?
Kto założył szkołę eleacką? Parmenides, czy – jak twierdzą niektórzy – Ksenofanes?
No i najważniejsze: czy filozofia Parmenidesa była całkowicie przeciwstawna filozofii Heraklita?

https://www.youtube.com/watch?v=2TMez-I4wuA

https://facebook.com/sofiofilia
https://discord.gg/CyFrw76
https://twitter.com/sofiofilia
https://www.instagram.com/SofiofiliaYT/

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 527-529.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 34-36, 40.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 63-68.
A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 1998, 21-25 .
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 240-262.
B. Rusell, Dzieje filozofii zachodu, Warszawa 2000, s. 73-77.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 30-31.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 139-151.
A. Karpiński, J. Kojkoł, Filozofia. Zarys historii, Gdynia 2001, s. 22-23.
O. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2008, s. 23-24.
C. H. Kahn, Dlaczego w filozofii greckiej nie pojawia się odrębne pojęcie istnienia?, [w:] Język i ontologia, Kęty 2008, s. 54-65.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Komentarze:

Brak komentarzy