Bóg i moralność (infografika)

Zobacz: https://lurker.land/post/OXD8Hx_Pm
Data dodania: 9/16/2020, 8:29:08 PM
Autor: ziemianin

#aktualnosci #codziennaprasowka #informacje #wiadomosci #ciekawostki #wiara #moralnosc #bog #infografika

Na mapie pokazano udział osób łączących wiarę w Boga z moralnością. Bogaci raczej słabo wiążą Boga z moralnością w przeciwieństwie do biednych.

Bóg i moralność

Infografika ze strony 4 pdf


Komentarze:

Brak komentarzy