Zobacz: https://lurker.land/post/MQNqRNRMo
Data dodania: 11/22/2021, 8:49:56 PM
Autor: lcoyote

#porady #shell #linux #debian
Powłoki nowe (Debian i debianowe) są inne niż domyślna bash
sprawdzanie jakie mamy w systemie

cat /etc/shells

Zainstalujmy fish shell i ustaw go jako domyślny dla Ciebie.

sudo apt install fish

Po zakończeniu instalacji możesz jeszcze raz sprawdzić zainstalowane powłoki:

cat /etc/shells

[email protected]:~# cat /etc/shells
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
/usr/bin/fish

Aby zmienić interaktywną powłokę, użyj

sudo chsh -s /usr/bin/fish

Jeśli masz uprawnienia roota i możesz używać sudo, możesz zmienić powłoki innych kont użytkowników. Polecenie jest takie samo jak poprzednio, z dodaniem nazwy użytkownika tej osoby do wiersza poleceń:

sudo chsh -s /usr/bin/fish christophe

pierwsze wejście w terminal

Welcome to fish, the friendly interactive shell
Type help for instructions on how to use fish
[email protected] ~>su -
[email protected] ~#

Shel podpowiada polecenia kolorami. Co widać na zrzutach z ekranu. Polecam zamiast domyślnej bash


Komentarze:

Brak komentarzy