Nowy projekt covidowy. Odszkodowania za zakażenie w pracy

Zobacz: https://lurker.land/post/M9hqBZ6ru
Data dodania: 1/27/2022, 10:09:01 PM
Autor: alienv

W projekcie ustawy, który ma zastąpić tzw. ustawę Hoca nie ma mowy o egzekwowaniu przez pracodawcę certyfikatów covidowych. Główną zmianą jest możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która podejrzewa, że zakaziła się SARS-CoV-2 w pracy od osoby, która nie poddała się testowi na koronawirusa. Nowe przepisy w równym stopniu mają dotyczyć zaszczepionych, niezaszczepionych i ozdrowieńców.

W przeciwieństwie do projektu Hoca nowe przepisy nie dają pracodawcy możliwości zażądania od pracownika okazania certyfikatu szczepienia.

Nowy projekt mówi o tym, że pracownik może nieodpłatnie raz w tygodniu wykonać test na obecność SARS-CoV-2.

"Pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem" - mówi art. 3 projektu.
Koronawirus. Odszkodowanie za zakażenie w pracy

Art. 4 z kolei daje możliwość dochodzenia odszkodowania przez zakażonego pracownika, jeśli ten podejrzewa, że zakaził się w miejscu pracy.

"Pracownik (…) może złożyć pracodawcy (…) wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w projekcie.

Jednocześnie zakażony pracownik musi wskazać "okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni".

Pracodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia przekazuje je wojewodzie, który z kolei wszczyna "postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-27/nowy-projekt-covidowy-odszkodowania-za-zakazenie-w-pracy/

#koronawirus #covidoweszalenstwo #bekazpisu


Komentarze:

Data dodania: 1/27/2022, 10:09:01 PM
Autor: alienv

W projekcie ustawy, który ma zastąpić tzw. ustawę Hoca nie ma mowy o egzekwowaniu przez pracodawcę certyfikatów covidowych. Główną zmianą jest możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która podejrzewa, że zakaziła się SARS-CoV-2 w pracy od osoby, która nie poddała się testowi na koronawirusa. Nowe przepisy w równym stopniu mają dotyczyć zaszczepionych, niezaszczepionych i ozdrowieńców.

W przeciwieństwie do projektu Hoca nowe przepisy nie dają pracodawcy możliwości zażądania od pracownika okazania certyfikatu szczepienia.

Nowy projekt mówi o tym, że pracownik może nieodpłatnie raz w tygodniu wykonać test na obecność SARS-CoV-2.

"Pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem" - mówi art. 3 projektu.
Koronawirus. Odszkodowanie za zakażenie w pracy

Art. 4 z kolei daje możliwość dochodzenia odszkodowania przez zakażonego pracownika, jeśli ten podejrzewa, że zakaził się w miejscu pracy.

"Pracownik (…) może złożyć pracodawcy (…) wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w projekcie.

Jednocześnie zakażony pracownik musi wskazać "okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni".

Pracodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia przekazuje je wojewodzie, który z kolei wszczyna "postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-27/nowy-projekt-covidowy-odszkodowania-za-zakazenie-w-pracy/

#koronawirus #covidoweszalenstwo #bekazpisu


Data dodania: 1/27/2022, 10:09:01 PM
Autor: alienv

W projekcie ustawy, który ma zastąpić tzw. ustawę Hoca nie ma mowy o egzekwowaniu przez pracodawcę certyfikatów covidowych. Główną zmianą jest możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która podejrzewa, że zakaziła się SARS-CoV-2 w pracy od osoby, która nie poddała się testowi na koronawirusa. Nowe przepisy w równym stopniu mają dotyczyć zaszczepionych, niezaszczepionych i ozdrowieńców.

W przeciwieństwie do projektu Hoca nowe przepisy nie dają pracodawcy możliwości zażądania od pracownika okazania certyfikatu szczepienia.

Nowy projekt mówi o tym, że pracownik może nieodpłatnie raz w tygodniu wykonać test na obecność SARS-CoV-2.

"Pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem" - mówi art. 3 projektu.
Koronawirus. Odszkodowanie za zakażenie w pracy

Art. 4 z kolei daje możliwość dochodzenia odszkodowania przez zakażonego pracownika, jeśli ten podejrzewa, że zakaził się w miejscu pracy.

"Pracownik (…) może złożyć pracodawcy (…) wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w projekcie.

Jednocześnie zakażony pracownik musi wskazać "okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni".

Pracodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia przekazuje je wojewodzie, który z kolei wszczyna "postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-27/nowy-projekt-covidowy-odszkodowania-za-zakazenie-w-pracy/

#koronawirus #covidoweszalenstwo #bekazpisu


Data dodania: 1/27/2022, 10:09:01 PM
Autor: alienv

W projekcie ustawy, który ma zastąpić tzw. ustawę Hoca nie ma mowy o egzekwowaniu przez pracodawcę certyfikatów covidowych. Główną zmianą jest możliwość dochodzenia odszkodowania przez osobę, która podejrzewa, że zakaziła się SARS-CoV-2 w pracy od osoby, która nie poddała się testowi na koronawirusa. Nowe przepisy w równym stopniu mają dotyczyć zaszczepionych, niezaszczepionych i ozdrowieńców.

W przeciwieństwie do projektu Hoca nowe przepisy nie dają pracodawcy możliwości zażądania od pracownika okazania certyfikatu szczepienia.

Nowy projekt mówi o tym, że pracownik może nieodpłatnie raz w tygodniu wykonać test na obecność SARS-CoV-2.

"Pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem" - mówi art. 3 projektu.
Koronawirus. Odszkodowanie za zakażenie w pracy

Art. 4 z kolei daje możliwość dochodzenia odszkodowania przez zakażonego pracownika, jeśli ten podejrzewa, że zakaził się w miejscu pracy.

"Pracownik (…) może złożyć pracodawcy (…) wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2" - czytamy w projekcie.

Jednocześnie zakażony pracownik musi wskazać "okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni".

Pracodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia przekazuje je wojewodzie, który z kolei wszczyna "postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2".

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-01-27/nowy-projekt-covidowy-odszkodowania-za-zakazenie-w-pracy/

#koronawirus #covidoweszalenstwo #bekazpisu