Zobacz: https://lurker.land/post/M6OE64Ne5
Data dodania: 7/16/2020, 12:18:23 AM
Autor: klassurbanipal

Cesarz rzymski Marcus Aurelius Antoninus Augustus Elagabalus (204-222 n.e.), znany jako Heliogabal (rekonstrukcja: Haroun Binous).

Młody cesarz, który rządził między 14, a 18 rokiem życia nie zapisał się pozytywnie na kartach historii Rzymu. Urodził się jako Warius Awitus Bassjanus w mieście Emesa w Syrii, w rodzinie najwyższych kapłanów boga słońca Baala, zwanego w semickim narzeczu „Elah-Gabal”.

Heligabal jako władca był niezrównoważony emocjonalnie i okrutny. Mimo sprzeciwu mieszkańców miasta wprowadził w Rzymie kult boga słońca. Dokonywał czystek etnicznych. Wysocy urzędnicy byli traceni, a w ich miejsce wchodzili ludzie bez żadnego doświadczenia – często z odległych rejonów imperium i na dodatek atrakcyjni fizycznie. Widywano cesarza w rydwanie zaprzężonym w nagie młode dziewczyny. Ponadto Heliogabal miał dość specyficzne poczucie humoru: podawał gościom potrawy z wosku, drewna lub kości słoniowej, wrzucał w tłum węże. Heliogabal zajmował się głównie rozrywkami i orgiami, a praktyczną władzę w kraju sprawowały jego matka i babka. Ostatecznie znienawidzony cesarz przypłacił życiem swój los. Według relacji Kasjusza Diona, gdy Heliogabal zdał sobie sprawę z nadciągającego puczu, zamknął się w skrzyni. Została ona jednak zrewidowana. Heliogabalowi i jego matce odcięto głowy, ciała rozebrano i włóczono po mieście, by wreszcie wrzucić do rzeki.

#cesarz #rzym #imperium #emocje #walka #rozrywki #dziewice


Komentarze:

Brak komentarzy