Zobacz: https://lurker.land/post/KzXqOMMMP
Data dodania: 5/11/2022, 7:59:43 PM
Autor: jfe

Stara niemiecka taktyka

Niemiecki historyk Fritz Rhode pisał "Odkąd to państwo (brandebursko-pruskie) wzmocniło się po wstrząśnięciach wojny trzydziestoletniej, zaczęli jego władcy brać współwyznawców (w Polsce) pod swoją opiekę." Z zadziwiającą dokładnością pokrywa się ta polityka protektoratu (Schutzpolitik), uprawiana przez półtora stulecia z polityką protektoratu Rzeszy Niemieckiej nad Volksdeutschami w Polsce odrodzonej.
Rhode kontynował: "Zasadą brandeburskiej polityki było i być musiało, aby nie pozwolić wschodniemu sąsiadowi zamienić się w spoiste państwo, które byłoby w stanie Braneburgię zgnieść. Zachowanie wolności stanowych w Polsce było dlatego dla Wielkiego Elektora rzeczą konieczną, w tym celu potrzebował mieć w Polsce - i miał - stale własną partię, na której mógł się opierać."

https://m.natemat.pl/078e58488201ab0dbae753c2bad67326,0,0,0,0.jpg
Jędrzej Giertych, fragment książki "Tysiąc lat historii polskiego narodu"
#polityka #niemcy #jfe #jgiertych


Komentarze:

Brak komentarzy