Zobacz: https://lurker.land/post/KYP4a1zPy
Data dodania: 12/22/2021, 3:08:28 PM
Autor: nightshock

Odnośnie pewnych osób przebywających na Lurkerze:

Gaslighting – forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości.

Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności i dezinformacji gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań: od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę z zamiarem dezorientacji ofiary.

@Sol_Ziemi @Pajonk_STRACHU @wiktor @Puech @bialkowski @pentakilo @kciuk14 @Knight #Lurker #Psychologia #PDK


Komentarze:

Data dodania: 12/22/2021, 3:08:28 PM
Autor: nightshock

Odnośnie pewnych osób przebywających na Lurkerze:

Gaslighting – forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości.

Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności i dezinformacji gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań: od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę z zamiarem dezorientacji ofiary.

@Sol_Ziemi @Pajonk_STRACHU @wiktor @Puech @bialkowski @pentakilo @kciuk14 @Knight #Lurker #Psychologia #PDK


Data dodania: 12/22/2021, 3:08:28 PM
Autor: nightshock

Odnośnie pewnych osób przebywających na Lurkerze:

Gaslighting – forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości.

Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności i dezinformacji gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań: od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę z zamiarem dezorientacji ofiary.

@Sol_Ziemi @Pajonk_STRACHU @wiktor @Puech @bialkowski @pentakilo @kciuk14 @Knight #Lurker #Psychologia #PDK


Data dodania: 12/22/2021, 3:08:28 PM
Autor: nightshock

Odnośnie pewnych osób przebywających na Lurkerze:

Gaslighting – forma psychologicznej manipulacji, w której osoba lub grupa osób umyślnie tworzy w osądzie ofiary wątpliwości wobec własnej pamięci czy percepcji, często wywołując u niej dysonans poznawczy i inne stany, takie jak niskie poczucie własnej wartości.

Za pomocą zaprzeczania, kłamania, wprowadzania w błąd, sprzeczności i dezinformacji gaslighter próbuje zdestabilizować psychicznie ofiarę i podważyć jej przekonania. Służy temu szeroki wachlarz zachowań: od zaprzeczenia przez sprawcę, że doszło do poprzednich nadużyć, aż po inscenizację dziwnych wydarzeń przez sprawcę z zamiarem dezorientacji ofiary.

@Sol_Ziemi @Pajonk_STRACHU @wiktor @Puech @bialkowski @pentakilo @kciuk14 @Knight #Lurker #Psychologia #PDK