Zobacz: https://lurker.land/post/K0-Fj0dGx
Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Komentarze:

Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren


Data dodania: 4/19/2022, 6:18:02 PM
Autor: filigranowygucio

"Studium wykonalności dotyczące europejskiego rejestru majątku w odniesieniu do walki z praniem brudnych pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków" ujawnia, że Ursula von der Leyen planuje uruchomienie europejskiego rejestru majątku.

W krótkim opisie czytamy: "Gromadzenie danych i integracja rejestrów są ważnym instrumentem prawa UE służącym przyspieszeniu dostępu właściwych organów do informacji finansowych i ułatwieniu współpracy transgranicznej. W ramach tego projektu zostaną zbadane różne możliwości gromadzenia informacji w celu stworzenia rejestru zamożności, który może być wykorzystany w przyszłej inicjatywie politycznej. ) oraz przeanalizuje, w jaki sposób można gromadzić i łączyć informacje dostępne z różnych źródeł dotyczących własności majątku (np. rejestry gruntów, rejestry przedsiębiorstw, rejestry trustów i fundacji, centralne depozyty papierów wartościowych itp.), a także przeanalizuje projekt, zakres i wyzwania związane z takim unijnym rejestrem majątku. Należy również rozważyć możliwość włączenia do rejestru danych dotyczących własności innych aktywów, takich jak kryptowaluty, dzieła sztuki, nieruchomości i złoto."

Jednak "Focus Online" krytycznie przygląda się temu planowi. Grozi to stworzeniem "przezroczystego obywatela". W dokumencie napisano: "Wątpliwe jest jednak, czy unijny rejestr aktywów rzeczywiście spełni swoje zadanie. Prawdą jest, że rejestr ten utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy na terenie UE, ale nie poza nią. Ponadto planowane jest wprowadzenie górnego limitu transakcji gotówkowych w wysokości 10 000 euro. Indywidualnym obywatelom będzie coraz trudniej kupować lub sprzedawać aktywa bez nadzoru państwa. Konsekwencje, jeśli rejestr rzeczywiście powstanie, są oczywiste. Na przykład obywatelom, którzy nie zgadzają się z polityką - co niekoniecznie dotyczy tylko przestępców - może być znacznie trudniej prowadzić działalność w przyszłości. Mogą to być na przykład dziennikarze śledczy lub osoby ujawniające nieprawidłowości, którym w rezultacie groziłyby bardziej ukierunkowane represje."
#ciekawostki #eu #finanse
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/518080/Stopp-fuer-anonyme-Goldkaeufe-droht-EU-will-Vermoegensregister-einfuehren