Zobacz: https://lurker.land/post/JYlRBJ2t3
Data dodania: 1/20/2022, 8:51:43 PM
Autor: inzynierprogramista

Koło zębate - generator SolidWorks oraz GearDXF | Ciekawe funkcje programu SolidWorks CAD 3D

Odpowiadam na pytanie Widza, który chciał dowiedzieć się, czy jest możliwe wygenerowanie prostych kół zębatych o zadanym module w programie SolidWorks. W związku z tym, że wygenerowanie koła zębatego z prostym zarysem (nie opierającym się o zarys ewolwentowy) w przypadku posiadania modułu Toolbox jest bardzo proste, pokazałem trochę inne podejście do zamodelowania przykładowego podwójnego koła zębatego, by pokazać - przypomnieć ciekawe funkcje, które być może będą przydatne w posługiwaniu się programem SolidWorks.

Jak wiadomo, standardowe generatory trójwymiarowych kół zębatych nie zawsze umożliwiają wygenerowanie prawdziwego zarysu ewolwentowego w prosty sposób, co wymaga własnego wygenerowania krzywej przy użyciu odpowiedniego narzędzia, bądź skorzystanie z innego dostępnego generatora zarysu kół zębatych. W tym odcinku postanowiłem przetestować darmowy generator kół zębatych z zarysem ewolwentowym o nazwie GearDXF, poznamy również namiar na inne narzędzie o nazwie MITCalc. Sprawdźmy jak tak wygenerowany zarys możemy zaimportować do programu 3D. Pojawi się również przykładowa pozycja literatury odnośnie projektowania przekładni zębatych.

Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że widoczny model koła zębatego pochodzi z uproszczonego modelu rzeczywistego koła zębatego wykonanego z tworzywa sztucznego za pomocą wtrysku ciśnieniowego.

Zapraszam: https://youtu.be/zo8_fzkEJHc

Odwiedź również stronę internetową kanału: https://ipc.ct8.pl

#inzynierprogramista


Komentarze:

Brak komentarzy