Orfizm i pitagorejczycy #4 Historia filozofii

Zobacz: https://lurker.land/post/JJI87ludI
Data dodania: 3/8/2021, 6:17:35 PM
Autor: sofiofilia

W co wierzyli starożytni Grecy?
Czy wszystko jest zbudowane z liczb?
Czemu pitagorejczycy nie jedli bobu?

Dowiecie się tego z nowego filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=aBA81rq4RQ4

Facebook: facebook.com/sofiofilia
Discord: discord.gg/CyFrw76
Twitter: twitter.com/sofiofilia

Bibliografia:
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1982, s. 469-493, 505-514.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. 1, Warszawa 1998, s. 53-60.
F. Copleston, Historia filozofii tom 1, Warszawa 1998, s. 43-51.
G. Wohlfart, Narodziny tragedii Nietzschego [w:], Sztuka i Filozofia 15, 45-57, 1998 r.
G. Kirk, J. Raven, Filozofia przedsokratejska, Warszawa 1999, s. 216-239.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000, s. 18-23.
G. Reale, Historia filozofii starożytnej tom I, Lublin 2000, s. 105-125, 118-121, 447-465.

#oc #filozofia #historia #historiafilozofii #youtube #nauka #starozytnosc #sofiofilia


Komentarze:

Brak komentarzy