Zobacz: https://lurker.land/post/J8N1XDJkm
Data dodania: 5/15/2022, 3:59:22 PM
Autor: jfe

Ważna obserwacja Plinio Corrêa de Oliveiry na temat Zachodu

Na zachodzie rodzi się mentalność socjalistyczna, która jest o wiele większym zagrożeniem, niż sama indoktrynacja marksistowska. Prowadzi na ona powoli do ustępstw, które być może osiągną swoje ekstremum w przekształcaniu narodów z zachodniej strony żelaznej kurtyny w socjalistyczne republiki. Takie ustępstwa, które wykazują tendencję do ekonomicznego egalitaryzmu i kontroli państwa, można zauważyć w każdej dziedzinie. Prywatna przedsiębiorczość jest coraz bardziej ograniczana. Podatki spadkowe są tak uciążliwe, że w pewnych wypadkach skarb państwa jest głównym spadkobiercą.
Mieszanie się urzędów w wymianę handlową, eksport i import uzależnia przemysł, handel i bankowość od państwa. W dziedzinie wynagrodzeń, czynszów, cen, we wszystkim interweniuje państwo. Posiada ono zakłady przemysłowe, banki, uniwersytety, gazety, rozgłośnie radiowe, kanały telewizyjne itd. Gdy egalitarny etatyzm przekształca w ten sposób gospodarkę, to jednocześnie niemoralność i liberalizm rozbijają rodzinę i przygotowują drogę tzw. wolnej miłości. Jeśli ta mentalność nie będzie szczególnie zwalczana, to Zachód będzie komunistyczny za pięćdziesiąt lub sto lat, nawet jeśli jakiś kataklizm pochłonąłby Rosję i Chiny.

https://static2.tezeusz.pl/recommended_big/images/15/7b/1e//73fad0c3783242b6a493db4f3d74d9f5bc94bfbf.jpeg
#historia #jfe #marksizm #książki


Komentarze:

Data dodania: 5/15/2022, 3:59:22 PM
Autor: jfe

Ważna obserwacja Plinio Corrêa de Oliveiry na temat Zachodu

Na zachodzie rodzi się mentalność socjalistyczna, która jest o wiele większym zagrożeniem, niż sama indoktrynacja marksistowska. Prowadzi na ona powoli do ustępstw, które być może osiągną swoje ekstremum w przekształcaniu narodów z zachodniej strony żelaznej kurtyny w socjalistyczne republiki. Takie ustępstwa, które wykazują tendencję do ekonomicznego egalitaryzmu i kontroli państwa, można zauważyć w każdej dziedzinie. Prywatna przedsiębiorczość jest coraz bardziej ograniczana. Podatki spadkowe są tak uciążliwe, że w pewnych wypadkach skarb państwa jest głównym spadkobiercą.
Mieszanie się urzędów w wymianę handlową, eksport i import uzależnia przemysł, handel i bankowość od państwa. W dziedzinie wynagrodzeń, czynszów, cen, we wszystkim interweniuje państwo. Posiada ono zakłady przemysłowe, banki, uniwersytety, gazety, rozgłośnie radiowe, kanały telewizyjne itd. Gdy egalitarny etatyzm przekształca w ten sposób gospodarkę, to jednocześnie niemoralność i liberalizm rozbijają rodzinę i przygotowują drogę tzw. wolnej miłości. Jeśli ta mentalność nie będzie szczególnie zwalczana, to Zachód będzie komunistyczny za pięćdziesiąt lub sto lat, nawet jeśli jakiś kataklizm pochłonąłby Rosję i Chiny.

https://static2.tezeusz.pl/recommended_big/images/15/7b/1e//73fad0c3783242b6a493db4f3d74d9f5bc94bfbf.jpeg
#historia #jfe #marksizm #książki


Data dodania: 5/15/2022, 3:59:22 PM
Autor: jfe

Ważna obserwacja Plinio Corrêa de Oliveiry na temat Zachodu

Na zachodzie rodzi się mentalność socjalistyczna, która jest o wiele większym zagrożeniem, niż sama indoktrynacja marksistowska. Prowadzi na ona powoli do ustępstw, które być może osiągną swoje ekstremum w przekształcaniu narodów z zachodniej strony żelaznej kurtyny w socjalistyczne republiki. Takie ustępstwa, które wykazują tendencję do ekonomicznego egalitaryzmu i kontroli państwa, można zauważyć w każdej dziedzinie. Prywatna przedsiębiorczość jest coraz bardziej ograniczana. Podatki spadkowe są tak uciążliwe, że w pewnych wypadkach skarb państwa jest głównym spadkobiercą.
Mieszanie się urzędów w wymianę handlową, eksport i import uzależnia przemysł, handel i bankowość od państwa. W dziedzinie wynagrodzeń, czynszów, cen, we wszystkim interweniuje państwo. Posiada ono zakłady przemysłowe, banki, uniwersytety, gazety, rozgłośnie radiowe, kanały telewizyjne itd. Gdy egalitarny etatyzm przekształca w ten sposób gospodarkę, to jednocześnie niemoralność i liberalizm rozbijają rodzinę i przygotowują drogę tzw. wolnej miłości. Jeśli ta mentalność nie będzie szczególnie zwalczana, to Zachód będzie komunistyczny za pięćdziesiąt lub sto lat, nawet jeśli jakiś kataklizm pochłonąłby Rosję i Chiny.

https://static2.tezeusz.pl/recommended_big/images/15/7b/1e//73fad0c3783242b6a493db4f3d74d9f5bc94bfbf.jpeg
#historia #jfe #marksizm #książki


Data dodania: 5/15/2022, 3:59:22 PM
Autor: jfe

Ważna obserwacja Plinio Corrêa de Oliveiry na temat Zachodu

Na zachodzie rodzi się mentalność socjalistyczna, która jest o wiele większym zagrożeniem, niż sama indoktrynacja marksistowska. Prowadzi na ona powoli do ustępstw, które być może osiągną swoje ekstremum w przekształcaniu narodów z zachodniej strony żelaznej kurtyny w socjalistyczne republiki. Takie ustępstwa, które wykazują tendencję do ekonomicznego egalitaryzmu i kontroli państwa, można zauważyć w każdej dziedzinie. Prywatna przedsiębiorczość jest coraz bardziej ograniczana. Podatki spadkowe są tak uciążliwe, że w pewnych wypadkach skarb państwa jest głównym spadkobiercą.
Mieszanie się urzędów w wymianę handlową, eksport i import uzależnia przemysł, handel i bankowość od państwa. W dziedzinie wynagrodzeń, czynszów, cen, we wszystkim interweniuje państwo. Posiada ono zakłady przemysłowe, banki, uniwersytety, gazety, rozgłośnie radiowe, kanały telewizyjne itd. Gdy egalitarny etatyzm przekształca w ten sposób gospodarkę, to jednocześnie niemoralność i liberalizm rozbijają rodzinę i przygotowują drogę tzw. wolnej miłości. Jeśli ta mentalność nie będzie szczególnie zwalczana, to Zachód będzie komunistyczny za pięćdziesiąt lub sto lat, nawet jeśli jakiś kataklizm pochłonąłby Rosję i Chiny.

https://static2.tezeusz.pl/recommended_big/images/15/7b/1e//73fad0c3783242b6a493db4f3d74d9f5bc94bfbf.jpeg
#historia #jfe #marksizm #książki