Zobacz: https://lurker.land/post/IW2_x1Q2S
Data dodania: 4/8/2021, 2:36:14 PM
Autor: lcoyote

#polityka #spispowszechny
Komu i czemu służy SPIS
https://wolnemedia.net/komu-i-czemu-sluzy-spis/


Komentarze:

Brak komentarzy