Ordo Iuris: Jest skarga w sprawie rezolucji znieważającej Polskę. Ordo Iuris interweniuje w Trybunale Sprawiedliwości

Zobacz: https://lurker.land/post/IUK2adQbU
Data dodania: 1/27/2021, 8:49:41 AM
Autor: michwsek

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wywołała wiele kontrowersji. Instytut Ordo Iuris wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności tego dokumentu. Rezolucja zawiera twierdzenia znieważające Polskę, jak i sam Instytut. Zdaniem Ordo Iuris, Parlament Europejski wykroczył poza przyznane mu kompetencje i uchwalił dokument na podstawie nierzetelnych informacji.
#parlamenteuropejski #ordoluris #polska #interwencja #ue #europa

https://www.tysol.pl/a60352-Ordo-Iuris-Jest-skarga-w-sprawie-rezolucji-zniewazajacej-Polske-Ordo-Iuris-interweniuje-w-Trybunale-Sprawiedliwosci


Komentarze:

Brak komentarzy