Słudzy diabła

Zobacz: https://lurker.land/post/HsCblAiD5
Data dodania: 1/4/2022, 7:47:32 PM
Autor: dlabeki

#lucyfer #szatan #falszywyprorok #zbawienie
https://youtu.be/CfncneAp9PU


Komentarze:

Data dodania: 1/4/2022, 7:47:32 PM
Autor: dlabeki

#lucyfer #szatan #falszywyprorok #zbawienie
https://youtu.be/CfncneAp9PU