Leszek Żebrowski

Zobacz: https://lurker.land/post/HjIiAhdxT
Data dodania: 4/1/2020, 9:14:09 PM
Autor: filigranowygucio

Leszek Żebrowski_FB

Polecam poniższe uwadze ignorantom (po prostu pacanom) lewicowym i pseudo-prawicowym (tzw. chamokomunie), którzy dwoją się i troją w przedziwnej symbiozie (czy tylko bezinteresowne?), aby przypisać Narodowym Siłom Zbrojnym wszystko, co najgorsze. Zamiast namiętnego studiowania komunistycznej polit-ramoty, pochodźcie po archiwach, poszukajcie, nauczcie się rozumieć dokumenty. Wiem, że to wołanie na puszczy, ale może jednak…

Oto fragment raportu Gestapo z przełomu 1944/1945, poświęcony NSZ: „Powstanie i istota nielegalnej polskiej organizacji Narodowe Siły Zbrojne” (fragment) o swych rzekomych „kolaborantach”:

"Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego a w tym i NSZ jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło:

  1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski.

  2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę.

  3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich

starań o oderwanie polskich ziem wschodnich.

NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii grudnia [sic! powinno być września – L.Ż.] 1939 r. lub w podziemnej walce z Niemcami".

I jeszcze całościowa ocena tej formacji z tzw. Raportu gen. Reinharda Gehlena (początek 1945 r.):

"Był to najsprawniej zorganizowany i najbardziej sprężyście dowodzony nielegalny polski związek zbrojny. Brak dokumentów na temat jego dowództwa, struktury, stanu liczebnego, uzbrojenia itd."

Czyli do końca okupacji Niemcom nie udało się na tyle rozszyfrować NSZ, aby dysponować o nich pełną wiedzą. To od czego mieli rzekomych kolaborantów w ich szeregach?

foto w koment.

#historia #leszekzebrowski #nsz


Komentarze:

Data dodania: 4/1/2020, 9:14:09 PM
Autor: filigranowygucio

Leszek Żebrowski_FB

Polecam poniższe uwadze ignorantom (po prostu pacanom) lewicowym i pseudo-prawicowym (tzw. chamokomunie), którzy dwoją się i troją w przedziwnej symbiozie (czy tylko bezinteresowne?), aby przypisać Narodowym Siłom Zbrojnym wszystko, co najgorsze. Zamiast namiętnego studiowania komunistycznej polit-ramoty, pochodźcie po archiwach, poszukajcie, nauczcie się rozumieć dokumenty. Wiem, że to wołanie na puszczy, ale może jednak…

Oto fragment raportu Gestapo z przełomu 1944/1945, poświęcony NSZ: „Powstanie i istota nielegalnej polskiej organizacji Narodowe Siły Zbrojne” (fragment) o swych rzekomych „kolaborantach”:

"Wielkim celem politycznym Obozu Narodowego a w tym i NSZ jest walka o niepodległość Polski, przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło:

  1. zdobycie Prus Wschodnich dla Polski.

  2. zdobycie ziem aż po Odrę i Nysę.

  3. obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich

starań o oderwanie polskich ziem wschodnich.

NSZ rozwinęły swą wojskową organizację prawie na całe terytorium byłego państwa polskiego, szczególnie jednak skoncentrowane były na lewym brzegu Wisły. Ich bataliony i samodzielne kompanie stanowiły najistotniejsze siły powstańcze obok AK. Szeregi NSZ składają się z żołnierzy wyszkolonych w oparciu o jasne, idealistyczne podstawy, którzy albo przed wojną działali w jednej z grup narodowych, albo politycznie i bojowo sprawdzili się w czasie tragedii grudnia [sic! powinno być września – L.Ż.] 1939 r. lub w podziemnej walce z Niemcami".

I jeszcze całościowa ocena tej formacji z tzw. Raportu gen. Reinharda Gehlena (początek 1945 r.):

"Był to najsprawniej zorganizowany i najbardziej sprężyście dowodzony nielegalny polski związek zbrojny. Brak dokumentów na temat jego dowództwa, struktury, stanu liczebnego, uzbrojenia itd."

Czyli do końca okupacji Niemcom nie udało się na tyle rozszyfrować NSZ, aby dysponować o nich pełną wiedzą. To od czego mieli rzekomych kolaborantów w ich szeregach?

foto w koment.

#historia #leszekzebrowski #nsz