Zobacz: https://lurker.land/post/HQcAZlkme
Data dodania: 3/21/2021, 6:07:40 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 21.03

1919 – na Węgrzech rozpoczęła się rewolucja. W wyniku połączenia komunistów z socjaldemokratami powstała Węgierska Partia Socjalistyczna. W tym samym dniu partia utworzyła rząd rewolucyjny i powołała do życia Węgierską Republikę Rad. Ogłoszono zniesienie arystokratycznych tytułów i przywilejów oraz rozdział kościoła od państwa. Mnożyły się napady na kapłanów i wiernych. Dokonano konfiskaty ziem i nacjonalizacji przemysłu. Powołano też Węgierską Armię Czerwoną i Czerwoną Gwardię, a do walki z kontrrewolucją skierowano oddział tzw. „chłopców Lenina”, pod kierownictwem Jozsefa Csernego. Mieli oni na rękach krew co najmniej kilkuset ludzi. W wyniku niezadowolenia społeczeństwa oraz interwencji wojsk rumuńskich 6 sierpnia 1919 roku rewolucja upadła.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Komentarze:

Brak komentarzy