W nowych dowodach osobistych chip RFID jest umieszczony na czole!

Zobacz: https://lurker.land/post/EV7UbZdkI
Data dodania: 8/12/2020, 11:50:31 PM
Autor: malcolm

#666 #znakbestii

https://youtu.be/vDzeM19nvgw


Komentarze:

Data dodania: 8/12/2020, 11:50:31 PM
Autor: malcolm

#666 #znakbestii

https://youtu.be/vDzeM19nvgw


Data dodania: 8/12/2020, 11:50:31 PM
Autor: malcolm

#666 #znakbestii

https://youtu.be/vDzeM19nvgw