Zobacz: https://lurker.land/post/8VPh33LD7
Data dodania: 7/27/2021, 6:11:47 PM
Autor: felix_felicis

#malarstwopolskie

Jacek Malczewski - Dyskusja o sztuce, 1886

#obraz #sztuka #malarstwo


Komentarze:

Brak komentarzy