Monty Python Communist Quiz sketch

Zobacz: https://lurker.land/post/84IURYg2a
Data dodania: 12/19/2021, 12:40:36 PM
Autor: filigranowygucio

https://m.youtube.com/watch?v=vZ9myHhpS9s #komunizm #heheszkipolityczne #montypython


Komentarze:

Brak komentarzy