Manipulowanie układem nerwowym przez pola elektromagnetyczne z monitorów! (Czyli dlaczego propaganda z TV działa tak dobrze...)

Zobacz: https://lurker.land/post/5AzGgvrQa
Data dodania: 1/27/2021, 10:35:13 PM
Autor: yfu

https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en

Efekty fizjologiczne zaobserwowano u człowieka w odpowiedzi na stymulację skóry ze słabymi polami elektromagnetycznymi, które są impulsowe o określonych częstotliwościach w pobliżu 1/2 Hz lub 2,4 Hz, takie jak pobudzanie rezonansu sensorycznego. Wiele monitorów komputerowych i lamp telewizyjnych, podczas wyświetlania impulsowych obrazów, emituje impulsowe pola elektromagnetyczne o wystarczającej amplitudy, aby spowodować takie wzbudzenie. W związku z tym możliwe jest manipulowanie układem nerwowym obiektu poprzez pulsujące obrazy wyświetlane na pobliskim monitorze komputera lub telewizorze. W przypadku tego ostatniego pulsowanie obrazu może być osadzone w materiale programu lub może zostać nałożone przez modulację strumienia wideo, jako sygnał RF lub jako sygnał wideo. Obraz wyświetlany na monitorze komputera może być skutecznie impulsowany przez prosty program komputerowy. W przypadku niektórych monitorów impulsowe pola elektromagnetyczne zdolne do ekscytujących rezonansów sensorycznych w pobliskich obiektach mogą być generowane nawet wtedy, gdy wyświetlane obrazy są impulsowe z intensywnością podprogową.

#manipulacja #patent #pola #pem #tv #monitor #praktycznyspisek #czaspatriotow


Komentarze:

Brak komentarzy