Zobacz: https://lurker.land/post/4ie3-5iAz
Data dodania: 12/20/2020, 4:35:02 PM
Autor: borok

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

#cytaty #wiara #religia #biblia #pismoswiete #ewangelia


Komentarze:

Brak komentarzy