Zobacz: https://lurker.land/post/1H4HduqoF
Data dodania: 8/6/2022, 4:11:36 PM
Autor: g_p_w_s

6 sierpnia przypada 147 rocznica śmierci postaci nietuzinkowej, acz niekoniecznie znanej- byłego prezydenta Ekwadoru Gabriela Garcii Moreno. Był to bohater, który w sposób szczególny przysłużył się w walce ze współczesnym światem. Urodził się 24 grudnia 1821 roku w rodzinie, w której hołdowano wartościom katolickim. Wspominamy o tym dlatego, że wiara pozostanie do końca jego życia sprawą nadrzędną, w oparciu o którą będzie podejmował swe decyzje.

Gabriel Garcia Moreno był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studiował w Collegio Nacional de la Unicersidad. Przyjął niższe świecenia kapłańskie oraz uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Dwukrotnie pełnił urząd prezydenta Ekwadoru, w którym wprowadził rządy opierające się o autorytet i wartości chrześcijańskie, które były wdrażane w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym i edukacji.

Powiedzieć, że Gabriel Garcia Moreno przyczynił się do rozwoju edukacji w swoim państwie, to jak nie powiedzieć nic. Liczba szkół wzrosła z 200 do 600. Chłopcy kształceni byli przez zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, a dziewczęta przez Siostry Nauczycielki św. Doroty Przenajświętszych Serc oraz Siostry Opatrzności Bożej. Troska o młodzież i misje powierzona została jezuitom, a prowadzenie seminariów duchownych lazarytom. Szeroko zakrojona reforma edukacji objęła zakładanie wielu ośrodków kształcenia, modernizację już istniejących, budowę obserwatorium astronomicznego, otwarcie pierwszych muzeów i ogrodu botanicznego. Wspierał ekwadorskich artystów poprzez umożliwienie im podróży do Europy.

Rządy zaprowadzone przez Gabriela Garcię Moreno były nie w smak środowiskom spod znaku cyrkla i węgielnicy oraz haseł „wolności słowa”, „wolności religijnej”. Nowy, efektywny, narodowy i katolicki model państwa zaproponowany przez Garcię Moreno mógł być asumptem do rozlania go na inne państwa Ameryki Łacińskiej.

W południe 6 sierpnia 1875 roku, w zaciszu katedry w Quito, Gabriel García Moreno w wielkim skupieniu modlił się przed Najświętszym Sakramentem. „Ekscelencjo, ktoś na zewnątrz pilnie potrzebuje z panem rozmawiać!” – nadbiegł nagle jego sekretarz. Po wyjściu na plac katedralny prezydent został nagle otoczony przez grupę zamachowców, którzy pod wodzą wolnomularskiego fanatyka Faustyna Rayo dobywszy maczet zarżnęli prezydenta Moreno, a następnie dobijając go strzałami z pistoletu krzyczeli: „Giń, wrogu wolności!”. Konającego zrozpaczeni przechodnie przenieśli do wnętrza katedry, gdzie u stóp ołtarza Matki Boskiej wyzionął ducha. Ostatnie słowa prezydenta brzmiały: „Wrogowie Boga i Kościoła mogą mnie zabić, ale Bóg nie umrze nigdy (Dios no muere!)”. Cały chrześcijański świat opłakiwał jego śmierć. Papież Pius IX określił go jako umierającego „śmiercią męczennika, (…) ofiarę za swoją wiarę i chrześcijańskie miłosierdzie”. W tym samym czasie od Ekwadoru po Berlin odbywały się uroczystości w lożach masońskich, a ich członkowie cieszyli się zejściem z tego świata znienawidzonego katolickiego polityka.

Przykład Gabriela Garcii Moreno pokazuje nam, jak trudno jest ludziom ideowym, niewpisującym się we współczesne konwenanse oraz niepowiązanym z głównymi ośrodkami wpływu, utrzymać władzę, pomimo poparcia ze strony swych rodaków. Niech dzisiejsza rocznica i Święto Przemienia Pańskiego będą dla nas inspiracją do zmiany swego życia. Zamiast narzekania na obecne trudne czasy pamiętajmy (podobnie jak wspomniany bohater), że jest z nami Chrystus, który daje nam siłę do podjęcia działania i budowania od podstaw zdrowego, chrześcijańskiego społeczeństwa. Nie masy tworzą otaczającą nas rzeczywistość, a wybitne jednostki i stojące za nimi elity.

Film opowiadający historię Gabriela Garcii Moreno: https://youtu.be/P0YvM4uaSZg

Artykuł o prezydencie Ekwadoru: https://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/729

Wykład profesora Jacka Bartyzela na temat tej postaci: https://youtu.be/LEBubeWQ9xM


Obserwuj nas na Instagramie: https://www.instagram.com/gpws_ig/

Telegram: t.me/GPWStg

Facebook: https://www.facebook.com/Grafika-Przeciw-Współczesnemu-Światu-10840240151069

#historia #revoltagainsthemodernworld #katolicyzm #ekwador #prawda


Komentarze:

Brak komentarzy