Zobacz: https://lurker.land/post/-F5fcvnF8
Data dodania: 3/16/2021, 7:56:45 AM
Autor: borok

#wydarzylosie 16.03

597 ante Ch. – wojska króla Babilonii Nabuchodonozora II zdobyły Jerozolimę. Część znamienitych mieszkańców Judei deportowano do Babilonii.

#kalendarium #historia #ciekawostki #zainteresowania #wydarzenia


Komentarze:

Brak komentarzy